1. likväl

  likväl [li´k- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: lik--väl
  Svensk ordbok
 2. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 3. eppur si muove

  eppur si muove (italienska), yttrande som tillskrivits Galilei: ’och likväl rör hon [dvs. jorden] sig [kring solen]’.
 4. naturam expellas furca, tamen usque recurret

  naturam expellas furca, tamen usque recurret, om du så driver ut naturen med en hötjuga, kommer hon likväl igen (Horatius).
 5. svavel

  svavel, icke-metalliskt grundämne som tillhör syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken S.
 6. stampspricka

  stampspricka, spricka i en myntstamp vilken syns på myntet efter präglingen.
 7. Axel Kargel

  Kargel, Axel, 1896–1971, konstnär.
 8. sparring

  sparring, inom boxning matchträning mot avlönad motståndare, sparringpartner, vars huvudsakliga uppgift är att bjuda skickligt men tillämpat motstånd.
 9. envåldsarvregeringsakten

  envåldsarvregeringsakten, dokument om arvrike och envälde i Danmark, utfärdat av Fredrik  III 1661.
 10. negativ avtalsbindning

  negativ avtalsbindning, metod som syftar till att åstadkomma avtalsbundenhet utan att den som erbjuds att ingå avtal uttryckligen behöver ge sitt samtycke.