1. limstång

  limstång, limspö , äldre fångstredskap för småfåglar, bestående av en stång bestruken med segt lim (fågellim), i vilket fågeln fastnar då fågelfängaren träffar den med stången.
 2. limspö

  limspö, äldre fångstredskap, se limstång.
 3. limsten

  limsten , lokal skånsk benämning på kalksten bildad under tertiär, se bryozokalksten.
 4. Lima

  Lima, huvudstad i Peru; 9,6 miljoner invånare (2018) i storstadsområdet (inklusive hamnstaden Callao).

 5. lime

  lime, Citrus × aurantiifolia, hybrid i familjen vinruteväxter.

 6. lim

  lim, förkortning för limes, se gränsvärde.
 7. lim

  lim är ett medel som används för att sätta samman olika föremål med varandra.
 8. Lima

  Lima, f.d. församling i Malung–Sälens kommun, Dalarna (Dalarnas län).
 9. Lima

  Lima, ort i Malung–Sälens kommun, Dalarna (Dalarnas län), 35 km norr om Malung.

 10. limes

  limes, i matematiken detsamma som gränsvärde, dvs. ett tal som funktionsvärdena närmar sig när funktionens variabel närmar sig ett givet värde.