1. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
 2. Lin Hallberg

  Hallberg, Lin, född 1956, författare.

 3. lingua franca

  lingua franca, teknisk term för alla hjälpspråk som brukas mellan människor med olika språk.
 4. lingon

  lingon, lingbär, kröson, Vaccinium vitis-idaea, art i familjen ljungväxter.
 5. linje–stabsorganisation

  linje–stabsorganisation, uppdelning i linjeorganisation och staber som ger cheferna stöd, råd och beslutsunderlag utan att själva ha rätt att ge order.
 6. lind

  lind, skogslind, Tilia cordata, art i familjen malvaväxter.
 7. linjeorganisation

  linjeorganisation, organisationsform vanligen för de enheter i ett företag som har ett operativt ansvar, t.ex. produktion och försäljning.
 8. linjespektrum

  linjespektrum, spektrum som består av spektrallinjer.
 9. lins

  lins, inom fysiken något som samlar eller sprider en vågrörelse.
 10. lingvistik

  lingvistik, språkvetenskap, i synnerhet allmän språkvetenskap.