1. lin

  lin är en växt som man kan tillverka tyg av. Ur fröna får man linolja.
 2. brytgille

  brytgille, brytegille, avslutande kalas efter gemensamt arbete med att bråka (bryta) linet, en vanlig arbetsfest i det äldre bondesamhället.
 3. Dora Jung

  Jung, Dora, 1906–80, finländsk textilkonstnär.
 4. häckling

  häckling är en behandling av lin som gör att man får ut långa fibrer till lingarn.
 5. Elisabet Hasselberg-Olsson

  Hasselberg-Olsson, Elisabet, född Hasselberg, 1932–2012, textilkonstnär.
 6. linfäste

  linfäste, linhuvud , rockhuvud, rockblad, blånkrona, blånkräkla, redskap att hänga eller linda upp lin på vid spinning.
 7. häckla

  häckla, linredskap bestående av en bräda med fastsatta järntenar, grövre och glesare i grovhäcklor, tunnare och tätare i finhäcklor.
 8. linolja

  linolja, olja från frön av arten lin.
 9. Hälsingland

  Hälsingland är ett landskap i södra Norrland vars östra del utgör kust mot Bottenhavet.
 10. vävning

  vävning, förfarande för tillverkning av tyg, mattor m.m. genom att i ett eller flera system av parallella trådar, varp, periodiskt sära trådarna enligt ett visst system så att en öppning, ett skäl, bildas, i vilken en eller flera korsande trådar införs.