1. lins

  lins, ärtväxt, se linser.
 2. lins

  lins, inom geologin jordarts- eller bergartslager med formen av en plankonvex eller bikonvex lins.
 3. lins

  lins, inom fysiken något som samlar eller sprider en vågrörelse.
 4. lins

  lins subst. ~en ~er ORDLED: lins-en
  Svensk ordbok
 5. plankonkav lins

  plankonkav lins, negativ lins, spridningslins, lins begränsad av en plan och en konkav yta.
 6. plankonvex lins

  plankonvex lins, positiv lins, samlingslins, lins begränsad av en plan och en konvex yta.
 7. Bertrand-lins

  Bertrand-lins, hjälplins i polarisationsmikroskop, se Amici-Bertrand-lins.
 8. Fresnel-lins

  Fresnel-lins , en av A.J. Fresnel speciellt utformad lins, avsedd för fyrar men nu även använd i strålkastare m.m.
 9. konkav lins

  konkav lins är en optisk lins som är som tunnast på mitten och alltså buktar inåt.
 10. konvex lins

  konvex lins är en optisk lins som är som tjockast på mitten och alltså buktar utåt.