1. listan över medelstora bolag

  listan över medelstora bolag, vardaglig benämning på Mid Cap.
 2. Nordiska listan

  Nordiska listan, Nordenlistan, nordiska börslistan, gemensam nordisk börslista för börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 4. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 6. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 7. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 8. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 9. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.