1. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 2. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 9. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 10. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.