1. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 2. litania

  litania (medeltidslat. litania, letania, av grekiska litaneia ’bön’, ’åkallan om hjälp’, av litē ’bön’), läst eller (i regel) sångreciterad böneform i kristen gudstjänst, bestående av att olika böneämnen nämns och att församling eller kör däremellan upprepar ett bönerop, t.ex. ”Herre, förbarma dig” eller ”Herre, hör vår bön”.
 3. lita

  li`ta verb ~de ~t ORDLED: lit-ar SUBST.: litande
  Svensk ordbok
 4. litauisk-ryska kriget

  litauisk-ryska kriget, litauisk-bolsjevikiska kriget, väpnad konflikt 1918–20 mellan Litauen och styrkor från det bolsjevikiska Sovjetryssland, som avancerade västerut 1918–19 och därmed hotade Litauens nyvunna självständighet.
 5. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 6. litania

  litani`a subst. ~n litanior ORDLED: lit-ani-an
  Svensk ordbok
 7. litauisk

  litauisk [-au´isk] adj. ~t ORDLED: litau-isk
  Svensk ordbok
 8. litauiska

  litauiska [-au´iska] subst. ~n litauiskor ORDLED: litau-isk-an
  Svensk ordbok
 9. litauer

  litauer [-au´er] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: litau-ern
  Svensk ordbok
 10. litas

  litas, 1922–41 och 1993–2015 myntenhet i Litauen.