1. Re

  Re, Ra, i fornegyptisk religion solgudens mest betydelsefulla form.
 2. litania

  litania (medeltidslat. litania, letania, av grekiska litaneia ’bön’, ’åkallan om hjälp’, av litē ’bön’), läst eller (i regel) sångreciterad böneform i kristen gudstjänst, bestående av att olika böneämnen nämns och att församling eller kör däremellan upprepar ett bönerop, t.ex. ”Herre, förbarma dig” eller ”Herre, hör vår bön”.
 3. acklamation

  acklamation, liturgisk term för dels de bönerop församlingen sjunger i den s.k. litanian, dels de olika leden i mässans avdelningar Agnus Dei och Kyrie.
 4. majvisa

  majvisa, sång att framföra under majfirandet, främst vid majsjungningen.