1. litania

  litania (medeltidslat. litania, letania, av grekiska litaneia ’bön’, ’åkallan om hjälp’, av litē ’bön’), läst eller (i regel) sångreciterad böneform i kristen gudstjänst, bestående av att olika böneämnen nämns och att församling eller kör däremellan upprepar ett bönerop, t.ex. ”Herre, förbarma dig” eller ”Herre, hör vår bön”.
 2. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 3. Agnus Dei

  Agnus Dei, ”Guds Lamm” (jämför Johannesevangeliet 1:29), ursprungligen en litania som sjöngs under nattvardens brödbrytande, senare fattad som allmän, upprepad bön till Kristus inför kommunionen: ”O Guds Lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.”
 4. al-Litani

  al-Litani, flod i mellersta Libanon; för belägenhet se landskarta Libanon.
 5. Werner Aspenström

  Aspenström, Werner, född 13 november 1918, död 25 januari 1997, författare, fil. hedersdoktor 1976, ledamot av Svenska Akademien från 1981.

 6. bysantinsk liturgi

  bysantinsk liturgi, den i ortodoxa kyrkor mest utbredda gudstjänstformen; den förekommer även i unierade kyrkor.
 7. litania

  litani`a subst. ~n litanior ORDLED: lit-ani-an
  Svensk ordbok
 8. Dödsboken

  Dödsboken, den egyptiska Dödsboken, samlingsbenämning på en heterogen grupp magiska texter, litanior, böner och förhållningsregler vilka i det forntida Egypten nedlades i gravarna (ofta placerade innanför mumielindorna) för att underlätta den avlidnes vandring genom dödsriket.

 9. ora pro nobis

  ora pro nobis, bed för oss.
 10. Kyrie

  Kyrie, ett moment i gudstjänsten; i Svenska kyrkans gudstjänst vanligen trefaldigt eller som en kyrielitania.