1. lite

  2li`te äv. li`tet pron.
  Svensk ordbok
 2. lite

  1li`te äv. li`tet adv., som komp. används mindre [min´d-]; som superl. används minst
  Svensk ordbok
 3. liter

  liter, volymenhet, se volymmått.
 4. litektomi

  litektomi, litotomi, operation för att avlägsna sten ur t.ex. gallblåsa ( kolecystolitektomi, kolecystolitotomi), djupa gallgångar ( koledokolitektomi), njure ( nefrolitektomi), njurbäcken ( pyelolitektomi), urinledare ( ureterolitektomi), urinblåsa ( cystolitektomi) eller spottkörtel ( sialolitektomi).
 5. liten münsterländer

  liten münsterländer, äldre namn på hundrasen kleiner münsterländer.
 6. liten pudel

  liten pudel, äldre benämning på mellanpudel, den näst största av de fyra storleksvarianter som utgör hundrasen pudel.
 7. liten huvudförhandling

  liten huvudförhandling, vardaglig benämning på sådan huvudförhandling i tvistemål som hålls senast 15 dagar efter förberedelsen i målet.
 8. liten sandlilja

  liten sandlilja, Anthericum ramosum, art i familjen sparrisväxter.
 9. liten ekoxe

  liten ekoxe, Dorcus parallelopipedus, art i skalbaggsfamiljen ekoxbaggar.
 10. liten frossört

  liten frossört, småfrossört, Scutellaria minor, art i familjen kransblommiga växter.