1. liter

  liter, volymenhet, se volymmått.
 2. liter

  2li´ter subst. ~n litrar ORDLED: litr-ar
  Svensk ordbok
 3. liter

  1li´ter subst. ~n, plur. ~ ORDLED: liter-na FÖRK.: l
  Svensk ordbok
 4. Literaturnaja Gazeta

  Literaturnaja Gazeta (’Tidning för litteratur’), rysk kulturtidskrift, grundad 1929 som det sovjetiska författarförbundets organ; oberoende sedan 1990 och ett organ för konservativ rysk intelligentia.
 5. litervikt

  li`tervikt subst. ~en ORDLED: liter--vikt-en
  Svensk ordbok
 6. litervis

  li`tervis adv. ORDLED: liter-vis
  Svensk ordbok
 7. Theologische Literaturzeitung

  Theologische Literaturzeitung, tidskrift grundad i Leipzig 1876 av Emil Schürer och Adolf von Harnack.
 8. Svenska Literaturföreningen

  Svenska Literaturföreningen, sammanslutning, stiftad 1832 av en grupp akademiker i Uppsala, med syfte att främja den svenska litteraturen.
 9. Economic Literature Index

  Economic Literature Index, allmänt tillgänglig amerikansk databas med sammandrag av artiklar och bokrecensioner.
 10. Journal of Economic Literature

  Journal of Economic Literature, egentligen The Journal of Economic Literature, tidskrift som utges av American Economic Association (AEA).