1. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 2. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater definieras här som grekernas litteratur och teater under antiken; för senare perioder, se Grekland (Litteratur, drama och teater).
 3. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

 4. litteraturteori

  litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur.
 5. litteraturhistoria

  litteraturhistoria, se litteraturvetenskap.
 6. litteratursociologi

  litteratursociologi, vetenskapsgren inom litteraturvetenskapen och kultursociologin som söker analysera relationerna mellan dikt och samhälle och beskriva litteraturen som system och institution.
 7. feministisk litteratur

  feministisk litteratur, litterära verk med kvinnor i ledande roller och där de framställs som självständiga aktörer, inte bara som komplement till manliga gestalter eller som föremål för mäns agerande.
 8. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.
 9. buddhistisk litteratur

  buddhistisk litteratur står att finna på många språk i Asien och från tidsskeden som sträcker sig från århundradena närmast f.Kr., med en tyngdpunkt under första årtusendet, fram till våra dagar.
 10. didaktisk litteratur

  didaktisk litteratur, eller lärodiktning, har ibland urskilts som en egen grundform inom diktkonsten.