1. kvinnopsykologi

  kvinnopsykologi, benämning på den del av psykologin som specifikt behandlar kvinnors livserfarenheter, upplevelser m.m. och dessas konsekvenser för kvinnors mentala liv och välbefinnande.
 2. kontaktbehov

  kontaktbehov, individens behov av mänsklig kontakt för att kunna utveckla en social förmåga, ersätta egocentricitet med gemenskap, känna ansvar och solidaritet.
 3. Mathurin Régnier

  Régnier, Mathurin, 1573–1613, fransk poet.
 4. Sophus Schandorph

  Schandorph, Sophus, 1836–1901, dansk författare.
 5. Caroline Norton

  Norton, Caroline, född Sheridan, 1808–77, brittisk författare och kvinnoförkämpe.
 6. Margery Kempe

  Kempe, Margery, ca 1373–ca 1439, engelsk mystiker, borgmästardotter och borgarhustru.
 7. transaktionsanalys

  transaktionsanalys (av senlat. transactio ’slutförande’, ’överenskommelse’, av latin transigo ’slutföra’, ’fullborda’, ’träffa avtal’), psykoterapeutisk teori och metod utvecklad på 1950-talet av den amerikanska psykiatern Eric Berne (1910–70).
 8. Karl-Birger Blomdahl

  Blomdahl, Karl-Birger, född 19 oktober 1916, död 14 juni 1968, tonsättare och musikadministratör.
 9. Stephan Hermlin

  Hermlin, Stephan, egentligen Rudolf Leder, 1915–97, tysk författare.
 10. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.