1. ljug

  ljug subst. ~et ORDLED: ljug-et
  Svensk ordbok
 2. Ljugarn

  Ljugarn är en liten ort vid kusten på östra Gotland.
 3. ljuga

  lju`ga verb ljög ljugit ljugen ljugna, pres. ljuger ORDLED: ljug-er SUBST.: ljugande; lögn
  Svensk ordbok
 4. ljugarbänk

  lju`garbänk subst. ~en ~ar ORDLED: ljug-ar--bänk-en
  Svensk ordbok
 5. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 6. förhör

  förhör är när polisen frågar ut människor för att utreda ett brott.
 7. lögnaren

  lögnaren, klassisk filosofisk paradox.
 8. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.
 9. upasaka

  upasaka , upāsaka (maskulinum), femininum upāsikā, buddhistisk lekman som har tagit de tre tillflykterna och rättar sig efter de fem etiska reglerna ( pancasila) att inte döda, stjäla, hänge sig åt överdriven sinnesnjutning, ljuga eller berusa sig.
 10. Jonas Gardell

  Gardell, Jonas, född 2 november 1963, författare och scenartist, son till Bertil Gardell.