1. ljus

  ljus är fotoner av olika energi som bildar elektromagnetiska vågor.

 2. Ljus

  Ljus, förlag grundat 1898 i Stockholm för utgivning av tidskriften ”Ljus” (1898–1903) och böcker.
 3. ljus

  ljus, lyskropp av fast, brännbart ämne kring en veke av textilfibrer.
 4. ljus

  2ljus adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 5. ljus

  1ljus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ljus-et
  Svensk ordbok
 6. ljus ringröta

  ljus ringröta, sjukdom på potatis vilken orsakas av bakterien Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
 7. planpolariserat ljus

  planpolariserat ljus, egentligen linjärpolariserat ljus, speciellt tillstånd hos ljus, i vilket dess fältvariationer endast sker i en riktning vinkelrätt mot utbredningsriktningen.

 8. asymmetriskt ljus

  asymmetriskt ljus, en speciell inställning av ljusstrålen från fordonsstrålkastare så att bländrisken vid möte minimeras.
 9. polariserat ljus

  polariserat ljus, amplitudvariation hos en ljusvåg som kan ske i två mot varandra vinkelräta riktningar eller vara en kombination av svängningar i dessa båda riktningar, vilka samtidigt är vinkelräta mot vågens utbredningsriktning.
 10. vitt ljus

  vitt ljus är ljus som är en blandning av alla färger.