1. lodare

  lo`dare subst. ~n äv. lodarn, plur. ~, best. plur. lodarna ORDLED: lod-ar-en
  Svensk ordbok
 2. lod

  lod, gammal svensk viktenhet.
 3. lod

  lod, tyngd av metall eller annat material som är upphängd i en kedja eller lina och används t.ex. för att kontrollera lodlinjen, för att driva ett lodur och vid lodning.
 4. loden

  loden, tung och grov kardgarnsväv, valkad och kraftigt ruggad.
 5. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 6. lodlinje

  lodlinje, tyngdkraftens riktning, vertikalriktningen (den riktning som ett upphängt lod i vila intar).
 7. lod

  lod, detsamma som lödmetall.
 8. LOD

  LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, se avlopp (Problem och åtgärder).
 9. Lod

  Lod, Lydda, stad på kustslätten i mellersta Israel; 68 100 invånare (2005).
 10. lod

  lod, gammalt ord för silverhalt, silvers finhet eller finhalt, varvid 1 lod innebar viktandelen 1/16.