1. loft

  loft, ett främst i fråga om äldre förhållanden och allmogearkitektur använt ord med betydelsen övervåning, vind; det kan också avse själva rummen på övervåningen i en svalgångsförsedd loftbod.
 2. Loftahammar

  Loftahammar, tätort i Västerviks kommun, Småland (Kalmar län), 17 km norr om Västervik; 435 invånare (2016).

 3. Loftahammar

  Loftahammar, församling i Linköpings stift, Västerviks kommun, Småland (Kalmar län); 755 invånare (2016).

 4. loftgångshus

  loftgångshus, svalgångshus , flerbostadshus med direkt tillträde till lägenheterna på varje våningsplan via loftgångar; se bild hus.
 5. loft

  loft [låf´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: loft-et
  Svensk ordbok
 6. Lofta

  Lofta, församling i Linköpings stift, Västerviks kommun, Småland (Kalmar län); 441 invånare (2016).

 7. loftgång

  loftgång, svalgång , långsträckt balkong längs en byggnads fasad, försedd med en eller flera entréer.
 8. loftahammargranit

  loftahammargranit, rödaktig gnejsgranit som bildar ett massiv vid Loftahammar.
 9. loftbod

  loftbod, timrad förrådsbyggnad i två våningar.
 10. loggia

  loggia, byggnad eller byggnadsdel som med kolonnad eller arkad är öppen åt en eller flera sidor.