1. loft

  loft, ett främst i fråga om äldre förhållanden och allmogearkitektur använt ord med betydelsen övervåning, vind; det kan också avse själva rummen på övervåningen i en svalgångsförsedd loftbod.
 2. Lofta

  Lofta, församling i Linköpings stift, Västerviks kommun, Småland (Kalmar län); 441 invånare (2016).

 3. loft

  loft [låf´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: loft-et
  Svensk ordbok
 4. loggia

  loggia, byggnad eller byggnadsdel som med kolonnad eller arkad är öppen åt en eller flera sidor.
 5. iriska

  iriska, keltiskt språk talat på Irland och tillsammans med engelska officiellt språk i republiken Irland.
 6. Västervik

  Västervik, kommun i Småland (Kalmar län).

 7. Överum

  Överum, församling i Linköpings stift, Västerviks kommun, Småland (Kalmar län); 1 257 invånare (2016).

 8. loge

  loge, vanlig term för föreningsenhet inom ordenssällskap av olika slag, i Sverige mest använd som benämning på lokalavdelningar inom nykterhetsrörelsen, av vilka en stor del före 1970 hade formen av ordenssällskap.

 9. förrådshushållning

  förrådshushållning, hushållning där livsmedel och djurfoder i stor utsträckning lagras i stället för att konsumeras färska.
 10. Kasimirsborg

  Kasimirsborg, Casimirsborg, herrgård och glasbruk i Gamleby och Lofta socknar, Småland (Kalmar län).