1. logera

  logera [-ʃe´-] verb ~de ~t ORDLED: log-er-ar SUBST.: logerande
  Svensk ordbok
 2. uteliggare

  uteliggare, person som sover utomhus, bland annat på parksoffor, under broar och i containrar, eller inomhus på platser som inte är avsedda för boende, såsom tunnelbanor, rivningshus, portuppgångar och offentliga toaletter.
 3. nattlogerare

  natt`logerare subst. ~n äv. nattlogerarn, plur. ~, best. plur. nattlogerarna ORDLED: natt--log-er-ar-en
  Svensk ordbok
 4. logement

  logement [låʃemen´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: loge-ment-et
  Svensk ordbok
 5. logi

  logi [-ʃi´] subst. ~et äv. ~t, ~er äv. ~n ORDLED: logi-et
  Svensk ordbok
 6. inhysa

  in`hysa verb inhyste inhyst, pres. inhyser ORDLED: in--hys-er SUBST.: inhysande, inhysning
  Svensk ordbok