1. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 2. logaritm

  logaritm, den exponent till vilken ett positivt tal a måste upphöjas för att ett givet tal x skall erhållas.
 3. loge

  loge, sädeslada med utrymme för tröskning eller (vanligen) själva tröskutrymmet, trösklogen.
 4. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.
 5. personifikation

  personifikation, den typ av bildspråk där ting eller abstrakta begrepp framställs i förmänskligad gestalt, såsom Moder Jord eller Liemannen.
 6. absorbans

  absorbans, optisk densitet, mått på absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans.
 7. log

  log, matematisk beteckning för operationen ”ta logaritmen av”, se logaritm.
 8. Bouguer–Lambert–Beers lag

  Bouguer–Lambert–Beers lag, Bouguers lag, Lambert–Beers lag, fysikalisk-kemisk lag som beskriver hur mycket ljus som absorberas vid passage genom ett system innehållande en viss mängd ljusabsorberande ämne.
 9. loge

  loge, vanlig term för föreningsenhet inom ordenssällskap av olika slag, i Sverige mest använd som benämning på lokalavdelningar inom nykterhetsrörelsen, av vilka en stor del före 1970 hade formen av ordenssällskap.

 10. Continuous Velocity Log

  Continuous Velocity Log, CVL , geofysisk metod för seismisk hastighetsbestämning över korta sträckor i ett borrhål.