1. -logi

  -logi, efterled med betydelsen ’lära’, ’vetenskap’.
 2. logier

  logier, korta, välformulerade, pregnanta utsagor, vanligen bevarade utan berättande ram.
 3. logi

  logi [-ʃi´] subst. ~et äv. ~t, ~er äv. ~n ORDLED: logi-et
  Svensk ordbok
 4. John Logie Baird

  Baird, John Logie, 1888–1946, brittisk uppfinnare och TV-pionjär, inledde sina TV-experiment 1923 och grundade 1927 Baird Television Development Company.
 5. corps-de-logi

  corps-de-logi [ung. kårdelåʃi´] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: corps--de--logi-et
  Svensk ordbok
 6. onomatologi

  onomatologi, äldre term för namnforskning.
 7. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 8. syfilidologi

  syfilidologi, förr använd benämning på läran om syfilis och dess behandling.
 9. paremiologi

  paremiologi, vetenskapen om ordspråk och ordstäv.
 10. fytocenologi

  fytocenologi detsamma som växtsociologi.