1. corps de logis

  corps de logis, huvudbyggnaden, bostadshuset, på ett slott, en herrgård eller en större gårdsanläggning.
 2. logistik

  logistik, från början en del i den militära triaden ”strategi, taktik och logistik”.
 3. logistik

  logistik, föråldrad benämning på modern logik, särskilt på framställningar i form av logiska kalkyler.
 4. logisk atomism

  logisk atomism, språkfilosofisk lära enligt vilken den språkliga satsen på väsentligen ett sätt kan återföras till sina enkla, i logisk mening odelbara, minsta meningsbärande komponenter.
 5. logisk symbol

  logisk symbol, inom digitaltekniken symbol för en logisk operation eller den logiska grind som utför operationen.
 6. logisk operator

  logisk operator, operator inom matematisk logik (se logik) såsom OCH, ELLER, ICKE.
 7. logistisk regression

  logistisk regression, statistisk modell och metod för att analysera hur en uppsättning förklarande variabler x 1, ...,  xk inverkar på en binär responsvariabels (dvs. 0–1-variabels) proportioner av de två utfallen (0 och 1).
 8. logisk behaviorism

  logisk behaviorism, filosofisk teori angående innebörden i vår mentala terminologi, dvs. en teori om hur vi skall förstå och analysera de ord vi använder för att beskriva mentala tillstånd och processer.
 9. logisk krets

  logisk krets, elektromagnetisk eller elektronisk krets som realiserar en elementär logisk operation eller funktion, t.ex. OCH, ELLER och ICKE.
 10. logistisk tillväxt

  logistisk tillväxt, inom teorin för populationsdynamik förhållandet att individernas möjlighet att förverkliga sin maximala kapacitet att producera avkomma försämras alltmer ju större populationen blir, varvid populationens tillväxthastighet avtar.