1. loge

  loge kan vara en avdelning inom nykterhetsrörelsen eller ett ordenssällskap.
 2. log

  log, matematisk beteckning för operationen ”ta logaritmen av”, se logaritm.
 3. loge

  loge, sädeslada med utrymme för tröskning eller (vanligen) själva tröskutrymmet, trösklogen.
 4. logaritm

  logaritm, den exponent till vilken ett positivt tal a måste upphöjas för att ett givet tal x skall erhållas.
 5. log

  log se le
  Svensk ordbok
 6. log.

  log. se logaritm
  Svensk ordbok
 7. loge

  1lo`ge subst. ~n logar ORDLED: log-en
  Svensk ordbok
 8. Compensated Density Log

  Compensated Density Log, CDL , en metod för bestämning av bergarters densitet med borrhålsloggning.
 9. loge

  2loge [lå´ʃ] subst. ~n [lå´ʃen] ~r [lå`ʃer] ORDLED: log-en
  Svensk ordbok
 10. Continuous Velocity Log

  Continuous Velocity Log, CVL , geofysisk metod för seismisk hastighetsbestämning över korta sträckor i ett borrhål.