1. lojal

  lojal betyder i grunden ’ärlig’ och ’trogen’ och används om någon som alltid ställer upp och hjälper.
 2. lojalitet

  lojalitet visar man när man inte sviker andra utan ställer upp och hjälper.
 3. lojalitetsplikt

  lojalitetsplikt, samlingsterm för olika förpliktelser för arbetstagare gentemot arbetsgivare.
 4. lojalist

  lojalist, anhängare av en laglig regering.

 5. lojal

  loja´l adj. ~t ORDLED: loj-al
  Svensk ordbok
 6. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 7. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 8. lojalitet

  lojalite´t subst. ~en ~er ORDLED: loj-al-itet-en
  Svensk ordbok
 9. lojalitetsförklaring

  lojalite`tsförklaring subst. ~en ~ar ORDLED: loj-al-itets--för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 10. lojalist

  lojalis´t subst. ~en ~er ORDLED: loj-al-ist-en
  Svensk ordbok