1. lokalvårdare

  loka`lvårdare subst. ~n äv. lokalvårdarn, plur. ~, best. plur. lokalvårdarna ORDLED: lok-al--vård-ar-en
  Svensk ordbok
 2. lokalvård

  loka`lvård subst. ~en ORDLED: lok-al--vård-en
  Svensk ordbok
 3. ISS Facility Services AB

  ISS Facility Services AB, ISS, Stockholm, serviceföretag inom bl.a. lokalvård, drift av personalmatsalar, receptioner, telefonväxlar och fastighetsskötsel.
 4. Sodexho AB

  Sodexho AB, Stockholm, ett av Sveriges ledande serviceföretag.
 5. eufemism

  eufemism, förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord; jämför noaord.
 6. Försvarsmaktens logistik

  Försvarsmaktens logistik, FMLOG, del av Försvarsmakten som ansvarar för underhåll och stöd till förband, staber och skolor.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. städare

  stä`dare subst. ~n äv. städarn, plur. ~, best. plur. städarna ORDLED: städ-ar-en
  Svensk ordbok
 9. vårdare

  vå`rdare subst. ~n äv. vårdarn, plur. ~, best. plur. vårdarna ORDLED: vård-ar-en
  Svensk ordbok