1. loop

  loop, inspelad musikalisk figur som kan upprepas flera gånger. 

 2. loop

  loop, slinga, cykel, i databehandlingssammanhang ett grundläggande inslag i program för datorer.
 3. Chicago

  Chicago, stad i delstaten Illinois, USA, vid Michigansjöns sydvästra ände.

 4. Philip Glass

  Glass, Philip, född 1937, amerikansk tonsättare.

 5. loop-diuretikum

  loop-diuretikum, benämning på de urindrivande läkemedel (diuretika) som utövar sin verkan på Henles slynga (engelska Henle’s loop) i njuren.

 6. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk för att uttrycka beräkningar som ska utföras av en dator.

 7. bugg

  bugg är ett fel i ett datorprogram.

 8. Loop Head

  Loop Head, udde i västra Irland; för belägenhet se landskarta Irland.
 9. loop

  loop [lo´p] subst. ~en ~ar ORDLED: loop-en
  Svensk ordbok
 10. kvantgravitation

  kvantgravitation, den fysikaliska teori som försöker förena teorin för tyngdkraften (gravitationen), beskriven av Einsteins allmänna relativitetsteori, med kvantmekaniken.