1. loop

  loop, inspelad musikalisk figur som kan upprepas flera gånger. 

 2. Chicago

  Chicago, stad i delstaten Illinois, USA, vid Michigansjöns sydvästra ände.

 3. loop

  loop, slinga, cykel, i databehandlingssammanhang ett grundläggande inslag i program för datorer.
 4. Philip Glass

  Glass, Philip, född 1937, amerikansk tonsättare.

 5. loop-diuretikum

  loop-diuretikum, benämning på de urindrivande läkemedel (diuretika) som utövar sin verkan på Henles slynga (engelska Henle’s loop) i njuren.

 6. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk för att uttrycka beräkningar som ska utföras av en dator.

 7. electronica

  electronica, musikalisk genrebeteckning, använd som samlande benämning på en mängd olika nyare musikstilar med teknikanvändningen – elektroniska instrument och digital musikteknik (MIDI, sequencing, sampling) – som gemensamt drag.

 8. bugg

  bugg är ett fel i ett datorprogram.

 9. Loop Head

  Loop Head, udde i västra Irland; för belägenhet se landskarta Irland.
 10. loop

  loop [lo´p] subst. ~en ~ar ORDLED: loop-en
  Svensk ordbok