1. looping

  looping, vertikal cirkel i luften som utförs (främst) med flygplan.
 2. looping

  looping [lo´p-] subst. ~en ~ar ORDLED: loop-ing-en
  Svensk ordbok
 3. flygsport

  flygsport, tävlingsverksamhet i discipliner som de i Sverige förekommande ballong-, häng-, modell-, motor-, segel- och skärmflygning samt fallskärmshoppning.

 4. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.
 5. avancerad flygning

  avancerad flygning, konstflygning, omfattar manövrer med flygplan vid vilka definitionsmässigt bankningsvinkeln (lutningsvinkeln) är minst 60° och pitchvinkeln (stigvinkeln) minst 30°, som t.ex. vid looping eller roll.
 6. bunt

  bunt, manöver vid avancerad flygning: looping med flygplanets översida utåt.
 7. halvroll

  halvroll, manöver vid avancerad flygning, utförd som rollrörelse till ryggläge följd av halv looping nedåt.
 8. Immelmannsväng

  Immelmannsväng, oftast benämnd topproll, manöver vid avancerad flygning: halv looping till ryggläge följd av halv roll.