1. looping

  looping, vertikal cirkel i luften som utförs (främst) med flygplan.
 2. avancerad flygning

  avancerad flygning, konstflygning, omfattar manövrer med flygplan vid vilka definitionsmässigt bankningsvinkeln (lutningsvinkeln) är minst 60° och pitchvinkeln (stigvinkeln) minst 30°, som t.ex. vid looping eller roll.
 3. flygsport

  flygsport, tävlingsverksamhet i discipliner som de i Sverige förekommande ballong-, häng-, modell-, motor-, segel- och skärmflygning samt fallskärmshoppning.

 4. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.
 5. looping

  looping [lo´p-] subst. ~en ~ar ORDLED: loop-ing-en
  Svensk ordbok
 6. bunt

  bunt, manöver vid avancerad flygning: looping med flygplanets översida utåt.
 7. Immelmannsväng

  Immelmannsväng, oftast benämnd topproll, manöver vid avancerad flygning: halv looping till ryggläge följd av halv roll.
 8. halvroll

  halvroll, manöver vid avancerad flygning, utförd som rollrörelse till ryggläge följd av halv looping nedåt.