1. lord

  lord, engelsk titel, i Skottland även laird, ursprungligen forneng. hlāford ’förvarare av bröd’, dvs. ledaren för det hushåll av tjänare och undersåtar som äter hans bröd.
 2. lord

  lord [lå´rd] subst. ~en ~er ORDLED: lord-en
  Svensk ordbok
 3. Lord Howeön

  Lord Howeön, ö i sydvästra Stilla havet, tillhörig Australien; 17 km2, 380 invånare (2016).

 4. Lord Mayor

  Lord Mayor , sedan 1191 titeln på den högsta kommunala förtroendeämbetsmannen i City of London.
 5. Lord Chancellor

  Lord Chancellor, Lord High Chancellor, lordkansler, benämningen på den högsta juridiska ämbetsmannen i Storbritannien.
 6. Lord Chamberlain

  Lord Chamberlain, gammalt engelskt hovämbete, vars innehavare är hovets förvaltningschef och som sådan ansvarig endast inför monarken.
 7. my lord

  my lord (eng., egentligen ’min herre’), tilltalsord till en som tituleras Lord samt till biskopar, domare vid rättegångar m.fl.
 8. Lord Haw-Haw

  Lord Haw-Haw, smeknamn på den amerikansk-brittiske propagandisten William Joyce.
 9. Lord Chief Justice

  Lord Chief Justice of England, ordförande i en av de centrala domstolarna i London (dvs. inte den högste domaren i det engelska rättssystemet som titeln kunde antyda).
 10. Lord Privy Seal

  Lord Privy Seal , ’lordsigillbevarare’, en ålderdomlig engelsk titel på en funktionär som tillhör regeringen, ofta också dess inre cirkel, kabinettet.