1. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 2. lord

  lord, engelsk titel, i Skottland även laird, ursprungligen forneng. hlāford ’förvarare av bröd’, dvs. ledaren för det hushåll av tjänare och undersåtar som äter hans bröd.
 3. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 4. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 5. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 6. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 7. House of Lords

  House of Lords, överhuset i det brittiska parlamentet.
 8. Slobodan Milošević

  Milošević, Slobodan, född 20 eller 29 augusti 1941, död 11 mars 2006, jugoslavisk och serbisk politiker.
 9. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.