1. lots

  lots, tjänsteman med kompetens att biträda fartygsbefälhavare med fartygets framförande i och utanför lotsled liksom vid ankring eller förtöjning.
 2. lots

  lots subst. ~en ~ar ORDLED: lots-en
  Svensk ordbok
 3. Svensk Lots

  Svensk Lots, nautisk publikation som utges fortlöpande av Sjöfartsverket och som kan ses som en nutida sjöbok – en seglingsbeskrivning – med sådana uppgifter som en navigatör kan behöva för sin sjöresa.
 4. Lots- och fyrstaten

  Lots- och fyrstaten, äldre benämning på den personalkår Lotsstyrelsen, sedermera Sjöfartsstyrelsen, förfogade över.
 5. lotsled

  lotsled, farled i vilken lots tillhandahålls.
 6. lotsplikt

  lotsplikt, lotstvång , skyldighet att anlita lots.
 7. lotstvång

  lotstvång, detsamma som lotsplikt, se lots.
 8. lotsstation

  lotsstation, ort inom ett sjötrafikområde där lots kan beställas.
 9. lotsväsen

  lotsväsen, verksamheter som tillgodoser sjöfartens behov av lotsar.
 10. lotshemman

  lotshemman, hemman där förr åborna befriades från vissa pålagor mot att de åtog sig lotsning.