1. lots

  lots, tjänsteman med kompetens att biträda fartygsbefälhavare med fartygets framförande i och utanför lotsled liksom vid ankring eller förtöjning.
 2. Svensk Lots

  Svensk Lots, nautisk publikation som utges fortlöpande av Sjöfartsverket och som kan ses som en nutida sjöbok – en seglingsbeskrivning – med sådana uppgifter som en navigatör kan behöva för sin sjöresa.
 3. lotsväsen

  lotsväsen, verksamheter som tillgodoser sjöfartens behov av lotsar.
 4. lotsdirektör

  lotsdirektör, titel för lotsväsendets chef under huvuddelen av tiden 1697–1888; åren 1888–1955 användes titeln generallotsdirektör.
 5. lotsfisk

  lotsfisk, Naucrates ductor, art i familjen taggmakrillfiskar.
 6. lotsbåt

  lotsbåt, lotskutter, båt som används vid lotstjänst.

 7. lots

  lots subst. ~en ~ar ORDLED: lots-en
  Svensk ordbok
 8. Lots- och fyrstaten

  Lots- och fyrstaten, äldre benämning på den personalkår Lotsstyrelsen, sedermera Sjöfartsstyrelsen, förfogade över.
 9. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 10. Vasco da Gama

  da Gama, Vasco, född cirka 1469, död 24 december 1524, portugisisk upptäcktsresande, mest känd för sin upptäckt av sjövägen till Indien.