1. lotsa

  lot`sa verb ~de ~t ORDLED: lots-ar SUBST.: lotsande, lotsning
  Svensk ordbok
 2. Lotsane

  Lotsane, flod i östra Botswana; för belägenhet se landskarta Botswana.
 3. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 4. Vasco da Gama

  da Gama, Vasco, född cirka 1469, död 24 december 1524, portugisisk upptäcktsresande, mest känd för sin upptäckt av sjövägen till Indien.

 5. Harry Martinson

  Martinson, Harry, född 6 maj 1904, död 11 februari 1978, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1949, Nobelpristagare i litteratur 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.
 6. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 7. Erik Lotse

  Lotse, Erik, 1919–2015, lantbruksforskare, professor i marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 1979–85.

 8. lots

  lots, tjänsteman med kompetens att biträda fartygsbefälhavare med fartygets framförande i och utanför lotsled liksom vid ankring eller förtöjning.
 9. lotsväsen

  lotsväsen, verksamheter som tillgodoser sjöfartens behov av lotsar.
 10. Vinga

  Vinga, ö i Göteborgs yttre skärgård, ca 17 km väster om Göta älvs mynning.