1. Erik Lotse

  Lotse, Erik, 1919–2015, lantbruksforskare, professor i marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 1979–85.

 2. lotsa

  lot`sa verb ~de ~t ORDLED: lots-ar SUBST.: lotsande, lotsning
  Svensk ordbok
 3. Vinga

  Vinga, ö i Göteborgs yttre skärgård, ca 17 km väster om Göta älvs mynning.

 4. lotsväsen

  lotsväsen, verksamheter som tillgodoser sjöfartens behov av lotsar.
 5. minlots

  minlots, person (fartyg) som är väl insatt i minläget – eget och andras – och kan lotsa genom eller förbi minfält till lands eller sjöss.
 6. lotsbåt

  lotsbåt, lotskutter, båt som används vid lotstjänst.

 7. förtoning

  förtoning, tecknad profil över en kuststräcka sedd från öppna havet, avsedd som ett hjälpmedel vid navigering, särskilt angöring.
 8. lots

  lots, tjänsteman med kompetens att biträda fartygsbefälhavare med fartygets framförande i och utanför lotsled liksom vid ankring eller förtöjning.
 9. Lars Madsén

  Madsén, Lars, 1904–74, radio- och TV-man, anställd vid Radiotjänst/Sveriges Radio 1933–69.
 10. etableringslots

  etableringslots, fristående aktör som på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska stödja nyanlända invandrare att hitta ett arbete.