1. lottsedel

  lottsedel [låt`-] subst. ~n lottsedlar ORDLED: lott--sedl-ar
  Svensk ordbok
 2. skraplott

  skra`plott subst. ~en ~er ORDLED: skrap--lott-en
  Svensk ordbok
 3. vinstnummer

  vin`stnummer subst. vinstnumret, plur. ~, best. plur. vinstnumren el. ~na ORDLED: vinst--numr-et
  Svensk ordbok
 4. sedel

  sedel [se´- el. se`-] subst. ~n sedlar ORDLED: sedl-ar
  Svensk ordbok
 5. lott

  1lott [låt´] subst. ~en ~er ORDLED: lott-en
  Svensk ordbok