1. lov

  3lov [lå´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lov-et
  Svensk ordbok
 2. lov

  4lov [lå´v] subst. ~et ORDLED: lov-et
  Svensk ordbok
 3. lov

  1lov subst. ~en ~ar ORDLED: lov-en
  Svensk ordbok
 4. lov

  2lov [lå´v] subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 5. Jyske lov

  Jyske lov, Jydske Lov, Jyllandslagen, en dansk medeltidslag som antogs på ett riksmöte i Vordingborg 1241 och stadfästes av Valdemar  II Sejr.
 6. Norske Lov

  Norske Lov, Kristian V:s norska lag av 1687.
 7. Danske Lov

  Danske Lov, den första för hela Danmark gällande lagboken, utfärdad av Kristian V 1683.
 8. Love

  Love, amerikansk rockgrupp, bildad 1965 av bland andra Arthur Lee (1945–2006; sång och gitarr) och Bryan MacLean (1947–98; gitarr).

 9. love

  love, engelsk tennisterm för 0 poäng.
 10. Love

  Love, mansnamn, sannolikt en svensk nybildning till Louis (en fransk form av Ludvig), möjligen också använt som maskulinform till Lovisa.