1. loxodrom

  loxodrom, kurslinje, linje på jordytan som skär alla meridianer under samma vinkel.
 2. loxodrom

  loxodrom [-drå´m] subst. ~en ~er ORDLED: loxo-drom-en
  Svensk ordbok
 3. storcirkelnavigering

  storcirkelnavigering, förflyttning kortast möjliga väg mellan två positioner på jordytan, varvid den storcirkel som kan dras genom de båda orterna följs så nära som möjligt.
 4. ortodrom

  ortodrom, linje längs en storcirkel på jordytan, och därmed det kortaste avståndet mellan två orter (till skillnad från en loxodrom, som är en linje med oförändrad kurs).
 5. Mercators projektion

  Mercators projektion, kartprojektion introducerad 1569 av Gerardus Mercator.
 6. Gerardus Mercator

  Mercator, Gerardus, egentligen Gerhard de Kremer, 1512–94, flamländsk kartograf.
 7. navigation

  navigation, navigering, den vetenskap och teknik som behandlar bl.a. sjöfarares och flygares förmåga, utrustning och metoder att under färd fastställa sin position och bestämma lämplig färdväg och kurs mot nästa delmål.