1. lucka

  luck`a subst. ~n luckor ORDLED: luck-an
  Svensk ordbok
 2. Hans von Luck

  Luck, Hans von, egentligen Hans-Ulrich von Luck und Witten, 1911–97, tysk militär (överste).
 3. Paul Lücke

  Lücke, Paul, 1914–76, tysk politiker (kristdemokrat), bostadsminister 1957–65 och inrikesminister 1965–68.
 4. lucker

  luck´er adj. ~t luckra ORDLED: luckr-are
  Svensk ordbok
 5. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom geologin lucka i en geologisk lagerföljd, orsakad av avbrott i sedimentationen.
 6. bindväv

  bindväv, vävnad som håller samman celler, organ och andra vävnadsstrukturer.
 7. kapp

  kapp, överbyggnad över lucka eller trappnedgång på fartygsdäck.
 8. mista

  mista, såmista, lucka i grödor, vanligen beroende på bristande noggrannhet vid sådd, sättning eller plantering.
 9. lakun

  lakun, minneslucka.
 10. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom biogeografin detsamma som disjunktion.