1. lugna

  lugna [luŋ`na] verb ~de ~t ORDLED: lugn-ar SUBST.: lugnande
  Svensk ordbok
 2. lugna dygn

  lugna dygn, tidrymder på 24 timmar, räknat från 0 h GMT, under vilka jordens magnetiska fält inte visar nämnvärd störning.
 3. Kristina Lugn

  Lugn, Kristina, 1948–2020, författare, ledamot av Svenska Akademien från 2006.

 4. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.
 5. Lugnaquillia

  Lugnaquillia, berg i östra Irland; 926 m ö.h. För belägenhet se landskarta Irland.
 6. Lugnarohögen

  Lugnarohögen, gravhög från yngre bronsåldern vid torpet Lugnaro, 10 km söder om Laholm, Halland, utgrävd 1926–27.
 7. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 8. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.

 9. lugna sig

  lugna sig [luŋ`na] verb lugnade lugnat ORDLED: lugn-ar
  Svensk ordbok
 10. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.