1. lugnande

  lugnande [luŋ`n-] adj., ingen böjning ORDLED: lugn-ande
  Svensk ordbok
 2. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.
 3. Kristina Lugn

  Lugn, Kristina, 1948–2020, författare, ledamot av Svenska Akademien från 2006.

 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. Sokrates

  Sokrates är en av filosofihistoriens mest kända personer.
 6. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.
 7. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 8. Poseidon

  Poseidon (grekiska Poseidōn), grekisk gud, betydande redan i mykenska källor, i senare grekisk religion havets och vattnens härskare, son till Kronos och Rhea och bror till Zeus och Hades.
 9. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 10. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).