1. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 2. luktsinne

  luktsinne, kemiskt sinne som verkar framför allt på avstånd; det andra kemiska sinnet, smaksinnet, används på korta avstånd.
 3. ozon

  ozon, trisyre, trioxygen, O3, treatomig molekyl av grundämnet syre.
 4. lukt- och smakämnen

  lukt- och smakämnen, enskilda kemiska ämnen eller komplexa blandningar av sådana som inverkar på luktreceptorer i näsan eller smakreceptorer i tungan och skapar lukt- respektive smakupplevelse (se luktsinne och smaksinne).
 5. perception

  perception, varseblivning, den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.
 6. odört

  odört, Conium maculatum, art i familjen flockblomstriga växter.
 7. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 8. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.
 9. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 10. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.