1. lumbago

  lumbago, medicinsk term för smärtor i ländryggen, t.ex. lumbago acuta, ryggskott.
 2. lumbago

  lumba´go subst. ~n ORDLED: lumb-ag-on
  Svensk ordbok
 3. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.
 4. rygg

  rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.
 5. ryggskott

  rygg`skott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rygg--skott-et
  Svensk ordbok
 6. länd

  länd subst. ~en ~er [län´d-] ORDLED: länd-en
  Svensk ordbok