1. lumpig

  lum`pig adj. ~t ORDLED: lump-ig
  Svensk ordbok
 2. lump

  lump, inom skogsbruket en till gagnvirke oduglig stamdel, dock ej topp, som avlägsnats från fällt träd.
 3. lumpen

  lumpen är ett folkligt namn på det militära försvarets grundutbildning, se värnplikt.
 4. lump

  lump, begagnade och kasserade textilvaror som efter sortering och rivning kan återanvändas i lumppapper och i textila eller andra fibrösa material (t.ex. som isolering och armering).
 5. lump

  2lump subst. ~en ORDLED: lump-en
  Svensk ordbok
 6. lump

  3lump subst. ~en ~ar ORDLED: lump-en
  Svensk ordbok
 7. lumpa

  lum`pa verb ~de ~t ORDLED: lump-ar SUBST.: lumpande, lumpning
  Svensk ordbok
 8. lump

  1lump subst. ~en ~or ORDLED: lump-en
  Svensk ordbok
 9. lumpen

  lum`pen adj. lumpet lumpna ORDLED: lumpn-are
  Svensk ordbok
 10. bruttoavverkning

  bruttoavverkning, vanligen den totala faktiska eller beräknade skogsavverkningen för ett visst område och en viss tidsperiod, t.ex. år eller avverkningssäsong.