1. luns

  luns subst. ~en ~ar ORDLED: luns-en
  Svensk ordbok
 2. Joseph Luns

  Luns, Joseph, 1911–2002, nederländsk politiker (kristdemokrat).
 3. rymdåldern

  rymdåldern, populär benämning på den epok som inleddes 4 oktober 1957, då uppsändningen av den första konstgjorda jordsatelliten, Sputnik (som vägde 84 kg), genomfördes i Sovjetunionen.

 4. månlandning

  månlandning, landning av obemannad eller bemannad farkost på månens yta.

 5. Copernicus

  Copernicus, krater på månen, ett ringberg med drygt 90 km diameter, som reser sig ca 4 000 m över kraterbottnen, i vars mitt en hel grupp centralberg är belägen.
 6. Luna

  Luna, namn på en serie av 24 månsonder uppsända från Sovjetunionen 1959–76.
 7. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 8. lunsig

  lun`sig adj. ~t ORDLED: luns-ig
  Svensk ordbok
 9. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 10. rymdsond

  rymdsond är en obemannad rymdfarkost för utforskning av rymden långt bort från jorden.