1. lupp

  lupp, detsamma som förstoringsglas.
 2. lupp

  lupp subst. ~en ~er ORDLED: lupp-en
  Svensk ordbok
 3. luppren

  luppren, renhetsgraden hos en diamant vilken vid tio gångers förstoring under lupp saknar inre karakteristika såsom inneslutningar av andra mineral, sprickor eller tillväxtfenomen.
 4. afanitisk

  afanitisk, om bergart vars mineralbeståndsdelar ej kan urskiljas utan lupp.
 5. förstoringsglas

  förstoringsglas, lupp , positiv lins som förstorar bilden av ett föremål.
 6. fältkaraktär

  fältkaraktär, lätt urskiljbar egenskap hos växter och djur av betydelse för igenkännandet.
 7. berggrundskartering

  berggrundskartering, undersökning av bergarters geografiska utbredning och egenskaper.
 8. mikrokirurgi

  mikrokirurgi, kirurgiska ingrepp som utförs med hjälp av förstorande optiska instrument, dvs. mikroskop eller lupp.
 9. mikroskop

  mikroskop, instrument som ger en förstorad bild av föremål som är för små att studeras med blotta ögat.
 10. optiska instrument

  optiska instrument, instrument som används för att samla in, bearbeta och presentera information i optisk strålning.