1. Agatha Christie

  Christie, Dame Agatha, född Miller, född 15 september 1890, död 12 januari 1976, brittisk författare.
 2. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.
 3. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 4. färgsystem

  färgsystem, en systematisk uppordning av alla färger efter deras likheter och skillnader.
 5. färgperception

  färgperception, färgupplevelse, vår upplevelse av det vi kallar färg.
 6. exponentiell tillväxt

  exponentiell tillväxt, tillväxt när mängden individer, celler, kapital etc. oavbrutet ökar med en konstant faktor, F, under en bestämd tidsperiod, t.
 7. viking

  viking, nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden.
 8. lur

  lur, vallur, näverlur, trälur, skandinaviskt folkligt trumpetinstrument, tillverkat av spiralvriden björknäver, en ihålig trädstam eller två urholkade trärännor som passats ihop till ett långsträckt (0,5–2 m), delvis koniskt, delvis cylindriskt rör, bandat med vidjor eller helt omvirat med näver.
 9. lur

  lur, stort, svängt horn från bronsåldern, se bronslurar.
 10. lur

  lur, i jazzjargong, liksom horn benämning på trumpet, kornett, flygelhorn, trombon eller saxofon, ibland till och med klarinett.