1. Byzantios

    Byzantios, även bysantinaren, anonymnamn på en bildhuggare, verksam under 1100-talets andra hälft på Gotland (namnet infört av Johnny Roosval).
  2. bronslurar

    bronslurar, böjda eller s-formigt svängda blåsinstrument från den yngre bronsåldern i Norden, även funna i norra Tyskland.
  3. hällristning

    hällristning, arkeologisk benämning på symboler och avbildningar inhuggna på berghällar eller lösa klippblock.