1. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 2. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 3. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 4. John Steinbeck

  Steinbeck, John, född 27 februari 1902, död 20 december 1968, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1962.
 5. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 6. limbiska systemet

  limbiska systemet, sammansatt system av nervceller som utgör en utvecklingshistoriskt äldre del av storhjärnan och hjärnbarken.
 7. hedonism

  hedonism, inom psykologin en teori som går ut på att det enda mål som människor ytterst har för sina handlingar är att uppnå lust eller lycka (och att undvika olust och lidande) för egen del.
 8. Parvati

  Parvati, Pārvatī, vanligt namn på hinduismens stora Gudinna (Devi), gestaltad som god, mild och vänlig.
 9. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.
 10. John Stuart Mill

  Mill, John Stuart, född 20 maj 1806, död 8 maj 1873, brittisk filosof och ekonom, 1800-talsliberalismens ledande gestalt.