1. lutande plan

  lutande plan, en av de s.k. enkla maskinerna.
 2. luta

  luta, knäppinstrument med kort eller lång hals, med eller utan fastknutna, tvärgående greppband och med en oval eller päronformad korpus av sköldpaddsskal (antiken) eller hopsatt av basade träspånor.
 3. lut

  lut, benämning på lösningar, vanligen av alkaliska ämnen såsom kalium- och natriumhydroxid, soda och såpa, men även på lösningar som används i massaindustrin.
 4. friktion

  friktion, motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt.
 5. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 6. lutande tornet i Pisa

  lutande tornet i Pisa, på italienska Torre pendente di Pisa, en ca 55 m hög romansk kampanil vid katedralområdet Campo dei Miracoli (även kallat Piazza del Duomo) i Pisa, Italien.
 7. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 8. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.
 9. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 10. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.